روزبصیرت... روزهای بی بصیرتی...!

از خودم می پرسم بصیرت که باید در گرماگرم فتنه به یاری ام بیاید اما چرا روز بصیرت ما بعد از 8 ماه درگیری ظهور کرد؟!

اصلا مگر شعارمان "ما اهل کوفه نیستیم..." نبود؟! پس چرا باز هم چون توابین بعد از عاشورا به میدان آمدیم؟!

چرا باز هم تاریخ کربلا تکرار شد و عاشورا با عربده کشی اهل فتنه و توهین به حسین (علیه السلام) پایان گرفت؟!

چرا اصرار داریم در عین بی بصیرتی خودمان را عمار بنامیم؟!

"این عمار...؟!"

به واقع عمار کیست و عمارها کجا بودند در عاشورای 88؟!

عمارها کجای این دیار خفته بودند آن روز که رهبر در خطبه های نماز جمعه گریست؟!

نه...

نمی توانم بپذیرم

بصیرت عنصر گمشده ی اهالی شهر ولایت بود در روزگار فتنه

فراموشمان نشود روز بصیرت بعد از 8 ماه بی بصیرتی متولد شد...

/ 0 نظر / 15 بازدید