ماه رمضان

 

رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن رمضان شوق اطاعت از گنه کنده شدن

رمضان بهـار روح و بـه خـدا پیوسـتن رمضان شـوکت زیبـایـی و زیبنـده شدن

فرا رسیدن شهر الله الاکبر ، رمضان الکریم بر تمامی مهمانان ضیافت الهی مبارک باد
.

/ 1 نظر / 34 بازدید
شقایق داغدار

ستاد استهلال را به کدام سرزمین بفرستیم بهردیدن رویت یاابن بدرالمنیره... متی ترانا ونراک.........[ناراحت]