امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای واجب و همگانی

خرد انسانی و امر به معروف و نهی از منکر:

هر چند فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین واجبات اسلامی و توصیه به آن در قرآن و گفتار پیامبر خدا (ص) و امیرمؤمنان (ع) و دیگر امامان، دارای لحنی کم نظیر و تکان دهنده است. ولی اگر کسی از این همه چشم پوشی کند و تنها به ندای خرد انسانی گوش بسپرد، باز هم بی شک این عمل سازنده را فریضه و تکلیف خواهد شمرد. به نیکی خواندن و از بدی برحذر داشتن را کدام خرد سالم ستایش نمی کند؟ و کدام انسان خیرخواه و حساس، از او روی برمی گرداند؟

هنگامیکه به این فریضه عمل شود، به تعداد آمران و ناهیان، دعوت به خیر در میان مردم صورت می گیرد و بی گمان لبیک گویان به این دعوت نیز کم نخواهند بود. این فرا خوانی به گمان زیاد بر خود داعیان نیز نشانه نیک بر جای می گذارد و از دو سو راه صلاح را هموار می سازد کار نیکی که مخاطب خود را به آن امر می کنیم و رفتار زشتی که وی را از آن برحذر می داریم، هر چه بزرگتر و تأثیر اجتماعی یا فردی آن ژرفتر یا ماندگارتر باشد، امر به معروف و نهی از منکر ما ارزشمندتر است و چنین است که عمل به این فریضه، تضمین کننده دوام و استحکام حکومت صالحان است و رها کردن و به فراموشی سپردن آن زمینه ساز سلطه اشرار و نابکاران.

/ 1 نظر / 15 بازدید
حرير آفتاب

والبته جوانان لازم است بدانند امربه معروف برپايه واساس محبت ومودت اسلامي است چرا كه دلواپسي مسلمان به عاقبت مسلمان ديگرواهميت نجات آن فرد است كه اسباب امربه معروف و....رافراهم ميكند؛وگرنه بي توجهي به عاقبت هم دينان ما باعث بي رنگ شدن امربه معروف شده است! شگفتي ااااااانجاست كه پاسخ فردمورد مخاطب هربرخوردي است بجز قدرداني ازاين محبت ...وچه بسيارديده شده كه فردخاطي شرايط امربه معروف را ميداند اما وظيفه خودكه اقدام به منكر است را بي توجهي ميكند!!!!!!!!!!!!!