حجاب گوش

با ناز سخن گفتن دختران گاه از بی حجابی و بی پردگی آنان، اغواکننده تر و فتنه انگیز تر است. بقول شاعر: اهنگ خوش از کام و دهان و لب شیرین ار نغمه کند ور نکند دل بفریبد.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:(ای همسران پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید اگر سر پروا دارید به ناز سخن مگویید که هرکس در دلش بیماریست طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید ودر خانه هایتان بمانید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را اشکار نکنید) [۱]


پیامبر(ص)زنان را از پوشیدن زیور الات صدا دار نهی می کرد، امام علی بن ابیطالب (علیه السلام) می فرماید: "صحبت کردن غیر ضروری با زنان نامحرم انسان سالم را گرفتار بلاها و مصیبت ها می سازد و قلب انسان را به انحراف و مریضی می کشاند". [۲]

این حجاب گوش است، که خداوند و ائمه علیهم السلام ما را بدان سفارش کرده اند... چقدر در زندگی روزمره حواسمان به این سفارش هست؟!

----------------------------------

منابع:
[۱]احزاب آیه ۳۲

[۲]تفسیر نور الثقلین جلد ۵ صفحه ۵۳۲


=================

(گروه حجاب و عفاف)


/ 0 نظر / 13 بازدید